کوتوله معروف به Cubaya بومی منطقه بولیوی، برزیل، آرژانتین و پاراگوئه است که هنگام خطر خود را بادکرده و بزرگ‌تر از حد معمول جلوه می‌کند.

نکته جالب‌توجه اینکه چشمان و جلوی بدنش به‌قدری پف می‌کند که از پشت شبیه مار سمی جلوه‌گر شده و باعث می‌شود تا دشمنان خیال کنند با یک مار سمی روبرو هستند و دست از شکار کشیده و می‌روند.

به گفته محققان این کار کوبایا باعث می‌شود تا پرندگان، مارها و حتی خفاش‌ها از خوردن این نوع قورباغه منصرف شوند.

این دوزیست توانایی کشیدن بدن خود بوده و بزرگ‌تر از حد معمولی به نظر می‌رسد که به گفته « João Tonini» که در پروژه « Bromeligenous» روی این نوع دوزیست کار می‌کند، زیرچشمان این قورباغه سم خطرناکی وجود دارد که می‌توان با جمع‌آوری مقداری از آن ۱۵۰ موش را از بین برد، هرچند این سم به‌طورمعمول انسان را از بین نبرده و فقط تولید خارش می‌کند.