سرمربی تیم ملی ایران در پایان بازی با ترکیه ، پیراهن شماره 21 تیم ملی را که شماره اشکان دژاگه کاپیتان ایران است را به لوچسکیو سرمربی تیم ملی ترکیه هدیه داد.