ولی‌الله نانواکناری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تعدادی از نمایندگان طرحی امضا کردند تا به موجب آن شروط رهبری برای ادامه برجام با اروپا تبدیل به قانون شود.

وی افزود:‌ در این طرح دولت ملزم به اجرا و پیاده‌سازی شروط رهبری شده است.

مقام معظم رهبری هفته گذشته در سخنانی شروط هفت‌گانه‌ای را برای ادامه برجام با اروپا بیان کردند.