یدیعوت آحارونوت اسرائیل نوشت، یک هیئت امنیتی فلسطین به رهبری ماجد فرج، رئیس سازمان اطلاعات تشکیلات رام الله و حسن الشیخ، وزیر امور مدنی با آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی دیدار خواهد کرد.