رویترز گزارش داد، این نخستین انتخابات از زمان امضای توافق صلح میان نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا موسوم به فارک با دولت بوگوتا در ۲۰۱۶ محسوب می‌شود و قرار است دور دوم آن در ۱۷ ژوئن صورت بگیرد.

دور نخست انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا با پیروزی ایوان دوکو ۴۱ ساله از جناح راست این کشور در حالی به پایان رسید که وی وعده داده تا توافق صلح با چریک‌های مارکسیست‌ را دگرگون کند و چریک‌های این گروه را به پرداخت جریمه و غرامت و در صورت امکان حبس مجبور سازد.

نفر دوم انتخابات روز گذشته گوستاوو پترو است که وعده داده تا نخبگان سیاسی و اقتصادی را از عرصه بیرون براند که زنگ خطری برای سرمایه گذاران در این کشور آمریکای جنوبی محسوب می‌شود.

براساس نتایج انتخابات از تمامی حوزه‌های رای‌گیری، دوکو ۳۹.۱ درصد آرا و پترو ۲۵.۱ درصد آرا را از آن خود کردند.

این نخستین بار در تاریخ مدرن کلمبیاست که یک کاندیدای چپ‌گرا موفق شده تا در مقام دوم انتخابات ریاست جمهوری قرار بگیرد.

سرجیو فاخاردو از چپ میانه با ۲۳.۸ درصد آرا در مقام سوم قرار گرفت اما از حمایت نفر دوم این انتخابات سرباز زد و گفت: رای دهندگان و حامیانش ایده‌های خود را داشته‌اند.

نفر اول دور نخست وزیر انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا برای به دست آوردن نظر رای دهندگان در دور دوم باید موضع نرم‌تری را در مقابل فارک داشته باشد.

پتروی ۵۸ ساله نیز باید نگرانی‌های مربوط به سیاست‌های اقتصادی خود را هموارتر کند اگر می‌خواهد در دور دوم این انتخابات سربلند باشد.