اسپوتنیک گزارش داد، دولت بریتانیا برای برگزاری انتخابات پارلمانی ۲۰۱۹ اروپا، ۸۲۹ هزار پوند-معادل یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار- بودجه در نظر گرفته است.

این در حالی است که بریتانیا قرار است از اتحادیه اروپا خارج شود.

کمیسیون انتخاباتی بریتانیا اعلام کرد که این بودجه برای پیش‌گیری از وقوع بحران در نظر گرفته شده تا در صورتی که قرار شد انتخابات پارلمانی ۲۰۱۹ اروپا در بریتانیا نیز انجام شود، بودجه برای آن در نظر گرفته شده باشد و دولت ناگهان دچار کمبود منابع مالی نشود.