فرمانده انتظامی شهرستان نائین روز یکشنبه به ایرنا گفت: مأموران انتظامی حین کنترل خودروهای عبوری از ایستگاه شهید شرافت یک دستگاه کامیون را برای بازرسی و کنترل مدارک متوقف کردند.

وی افزود: این خودرو حامل ۶۰۰ کیسه برنج خارجی بدون مدارک گمرکی به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بود.

فرمانده انتظامی شهرستان نائین گفت: راننده کامیون به همراه پرونده تشکیل شده تحویل مراجع قضایی شد.

ایستگاه شهید شرافت در ۱۵ کیلومتری جاده نایین به اردکان وشهرستان نایین در۱۴۰ کیلومتری شرق اصفهان قراردارد.