سردار حسین رحیمی در آئین اختتامیه جشنواره ملی ناجیان‌مان که بعد از ظهر امروز در خانه هنرمندان برگزار شد، گفت: شعار پلیس "مردم محوری و جامعه محوری" است و ما تمام توان خود را برای تامین امنیت گذاشته‌ایم. به طوریکه امروز علی رغم تمام دشمنی‌های استکبار و بسیج تمام امکانات دشمن برای ایجاد مشکلات اقتصادی و تنگناها برای مردم، بهترین و بی نظیرترین امنیت را داریم و دشمن در بخش امنیت هیچ غلطی نتوانسته بکند.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی امروز مفتخر است که از نقطه صفر مرزی تا قلب شهرها و جای جای روستاها بی نظیرترین امنیت را فراهم کرده است، تصریح کرد: همین امنیت است که مورد اضطراب نگرانی و خشم دشمن است و شما دیدید ولیعهدی که دو ماه است هیچ خبری از او نشده با چه نگرانی و خشمی از امنیت ایران یاد می‌کند.

رئیس پلیس تهران با بیان اینکه خبر داریم که در افغانستان و پاکستان چه هزینه‌هایی می‌کنند تا یک گروه تروریستی وارد کشور شود، گفت: آمریکا، انگلیس و پول سنگین عربستان همه در حال تلاش هستند تا امنیت را در کشورمان خدشه دار کنند. هنوز یک سال نشده که من از نقطه صفر مرزی به تهران آمده‌ام و می‌دانم که چه اقداماتی برای ناامن کردن کشور می‌کنند. به عنوان مثال جلیل قنبرزهی که مورد اعتماد سازمان سیا هم قرار دارد ۲۰ سال است که در آن سوی مرز برای ناامنی در کشور تلاش کرده و گروه ایجاد کرده اما زمانی که اعضای گروهش را تا لب مرز بدرقه کرده و برای ناامنی وارد کشور کرد دو ساعت بعد گروه آموزش دیده‌اش به دست رزمندگان تکاوری ناجا به درک واصل شدند.

رحیمی با اشاره به امنیت و اقتدار پلیس اظهار کرد: در موردی دیگر بزرگترین شرور تهران در عرض کمتر از ۲۴ ساعت از سوی پلیس دستگیر شد و این نشان می‌دهد که ناجا چه توانمندی و قدرتی دارد اما همین پلیس شعارش جامعه محوری و مردم مداری است.

وی افزود: ناجا افتخارش این است که در دی ماه ۹۶ که عده‌ای اعتراض کردند و حتی به همکاران ما فحاشی کرده و آنان را مورد شماتت قرار دادند هیچ برخوردی با مردم نشد و در واقع تفاوت پلیس ایران با پلیس دیگر کشورها در همین جامعه مداری و مردم داری است.

رئیس پلیس پایتخت افزود: اقتدار پلیس ایران توأم با رأفت و مهربانی است. نقطه اتکای پلیس ایران مردم هستند و ما با اتکا به مردم در جامعه حرکت می‌کنیم و تمام اقدامات پلیس ایران حول و حوش ایجاد امنیت و آرامش برای مردم است.