با روی کار آمدن احمد ضیایی به عنوان رئیس فدراسیون والیبال تغییرات و تحولات عمده در کادر اداری این فدراسیون به وجود آمد و از پاییز سال ۹۶ تاکنون در پست‌های مختلف از دبیرکلی تا سازمان لیگ، کمیته داوران و ساحلی و  روابط عمومی شاهد تغییراتی عمده بودیم.

در آخرین اقدام نیز رئیس فدراسیون والیبال  ملکی را به عنوان مدیر جدید خزانه‌داری فدراسیون والیبال منصوب کرده است. این در حالیست که ضیایی در هفته‌های نخست ریاستش مهدی اسلامی را به عنوان مدیر خزانه داری در سمتش ابقا کرده بود. پیش از این مهدی اسلامی خزانه دار فدراسیون والیبال بود.