فرهاد سرخوش در گفت و گویی با اشاره به افزایش بارش ها در استان تصریح کرد: در سال آبی گذشته به دلیل کاهش بارندگی و حجم کم آب در سدهای استان تراز دریاچه ارومیه 1270.28 بوده که باتوجه به افزایش بارندگی های امسال با افزایش 57 سانتی متری نسبت به سال آبی گذشته، این تراز به 1270.85 رسیده است.

وی گفت: مساحت فعلی دریاچه ارومیه ۲۴۰۰ کیلومتر مربع است و حجم آب دریاچه نیز ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب گزارش شده است.

سرخوش با اشاره به رهاسازی اب به دریاچه ارومیه تصریح کرد: امسال ۲۵۸ میلیون مترمکعب آب از سدهای شهرچایی، سد مهاباد و سد شهید کاظمی بوکان رهاسازی شده که بیشترین میزان رهاسازی با ۱۸۰ میلیون مترمکعب از سد بوکان انجام شده است.

مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی ادامه داد: باتوجه به بارش های بهاری با وجود رهاسازی انجام شده، سدهای استان ۹۵ درصد آب دارند که این میزان حجم آب ذخیره در سدها امکان رهاسازی مجدد به دریاچه ارومیه را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه از اول سال آبی جاری (مهرماه) یک میلیارد و ۱۲۶ میلیون مترمکعب آب از طریق روان آبها و رودخانه‌های استان وارد دریاچه ارومیه شده است، افزود: بارندگی های بی سابقه بهاری باعث شده که ۵۰۰ میلیون مترمکعب از آب ورودی مربوط به بارش‌های فروردین و اردیبهشت باشد.