سمیه محمودی در تذکری شفاهی به رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی در پایان جلسه علنی امروز مجلس بیان کرد: چند روزی است که در کشور شاهد اعتراضات رانندگان هستیم. اگر طی چند ماه گذشته مدیران مربوطه به مکاتبات و درخواست‌های این قشر زحمت کش پاسخ می دادند شاهد چنین وضعیتی نبودیم.

وی در ادامه گفت: بی تفاوتی و سهل انگاری به خواسته‌های برحق موجب اعتراض این قشر شده است. بنده در جمع رانندگان شهرستان شهرضا به عنوان مهد صنعت حمل و نقل کشور حضور یافتم و اکنون چند مورد از تقاضای این قشر را بیان می‌کنم.

نماینده مردم شهرضا در مجلس ادامه داد: آنها درخواست نظارت بر باربری‌ها، حذف اولویت بومی بودن در پایانه‌های سراسر کشور، نظارت بر نحوه دریافت کمیسیون از رانندگان و استفاده از ظرفیت‌های اتحادیه و انجمن‌های صنفی رانندگان و افزایش کرایه‌ها متناسب با وضعیت اقتصادی کشور را خواستار هستند.