خبرگزاری فرانسه گزارش داد، بزرگترین حزب اپوزیسیون این کشور به رهبری پدرو سانچز درخواستی را برای برکناری و رای عدم اعتماد به ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا به پارلمان ۳۵۰ کرسی ارائه کرد.

هنوز هیچ تاریخی برای این رای گیری اعلام نشده اما این درخواست از سوی مادرید به شدت جدی تلقی شده است چون انتخابات در پارلمان اسپانیا قرار نیست تا دو سال دیگر برگزار شود.

این سورپرایز درست در روزی اتفاق افتاد که حزب مردم راخوی به خاطر منفعت بردن از مبالغ غیرقانونی گناهکار شناخته شد.

روزنامه "لا رازون" که به حزب مردم وابسته است، نوشت: رهبری حزب نگران است و تعداد آرایی را که برای نجات یافتن از رای عدم اعتماد نیاز دارد را رد نمی‌کند.

سوسیالیست‌های اسپانیا روز شنبه استراتژی خود را مشخص کردند.

یکی از سخنگوهای این حزب گفت: اگر سانچز بتواند اکثریت آرا را برای جایگزینی راخوی به دست بیاورد، حزب تمایل دارد تا دولت را تا زمان مشخص اداره کند و پس از چند ماه رای گیری جدیدی صورت گیرد.

سوسیالیست‌ها از حمایت حزب ضد تشکیلاتی پودموس برخوردارند اما باید حمایت جدایی طلبان کاتالونیا و ملی گرایان باسک را به دست بیاورند تا اکثریت قاطع را داشته باشند.

خوزه مانوئل ویگاس، مرد شماره دو حزب "سیودادانوس" و متحد راخوی گفته که به دنبال گفت‌وگو با سوسیالیست‌هاست.

در همین حال، رهبر حزب ملی گرایان باسک گفته است، پیشنهاد برگزاری رای عدم اعتماد به راخوی را بررسی می‌کند و این مساله را عنوان کرده که این رای عدم اعتماد یک اقدام جدی و معتبر است یا تنها یک رای‌گیری است.