رویترز گزارش داد، میشل بارنیه، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در بریگزیت اعلام کرد: رهبران انگلیسی در درک ساختار حقوقی واحد اتحادیه اروپا ناکام مانده‌اند.

وزیر پیشین فرانسه در نشستی در پرتغال در میان کارشناسان درباره بریگزیت از لندن خواست که اتحادیه اروپا نمی‌تواند بسیاری از اصول این اتحادیه را بعد از بریگزیت باز هم برای لندن به رسمیت بشناسد.

بارنیه اعلام کرد، وی آماده برگزاری مذاکرات سیاسی برای حل مسائل کلیدی است که در حال حاضر در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته‌اند.

مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا در پرونده برگزیت، به انگلیس هشدار داد که در صورتی که  لندن نتواند بر سر رویکردی در رابطه با معاهده خروج این کشور از اتحادیه اروپا که ارجحیت دادگاه این اتحادیه را حفظ کند، به توافق برسد، این امر به معنای آن است که هیچ معاهده و دوره گذاری وجود نخواهد داشت.

او همچنین انتقاد انگلیس از مواضع اتحادیه اروپا را بازی مقصر دانستن دیگران دانست و از لندن خواست که به این قضیه توجه کند که پس از برگزیت نمی‌تواند دل به بسیاری از ویژگی‌های عضویت در اتحادیه اروپا ببندد.