برخی سودجویان در حوالی میدان انقلاب و دانشگاه تهران اقدام به فروش مدرک تحصیلی می‌کنند.

نرخ این مدرک‌ها بسته به دانشگاه و ریز نمرات آنها متغیر است و از ۵ تا بیش از ۶۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

برنامه عصرانه شبکه افق به این موضوع پرداخته است که در ادامه مشاهده می‌کنید.