راننده‌های کامیون نسبت به تامین نشدن برخی مطالبات خود معترض هستند.

آنها می‌گویند قراردادهای صاحب بار با شرکت‌های باربری مبلغی نامشخص است که ۵۰ درصد آن به جیب شرکت‌های باربری می‌رود. این در حالی است که شرکت‌ها، هزینه‌های تعمیر و نگهداری کامیون را هم پرداخت نمی‌کنند.

برنامه عصرانه گزارشی در این باره تهیه کرده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.