«مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا مدعی شد برخورداری ایران از توانایی تولید مواد اتمی، غنی سازی اورانیوم و ایجاد تاسیسات پلوتونیوم پذیرفتنی نیست.

وی در گفتگو با شبکه صدای آمریکا با تکرار ادعاهای مداخله جویانه دیگر مقامات آمریکایی گفت اگر ایران به دنبال برنامه صلح آمیز هسته ای است، باید مانند دیگر کشورها مواد هسته ای را وارد کند.

به ادعای پمپئو برای اطمینان واشنگتن از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران، باید اماکن نظامی، آزمایشگاه های هسته ای و مراکز مرتبط با برنامه هسته ای این کشور مورد بازرسی قرار گیرند.

وزیر خارجه آمریکا به نقل از رئیس جمهور این کشور گفت ایران تهدیدی برای خاورمیانه و مردم آمریکاست و از این رو مسئله ایران، در اولویت سیاست های منطقه ای ترامپ است.

پمپئو با ابراز امیدواری برای آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران، در ادعای دروغین دیگری گفت آمریکا به دنبال تغییر نظام این کشور نیست.