عکس دسته جمعی ۳۲ تیم و پیراهن‌هایشان در جام جهانی ۲۰۱۸روسیه را مشاهده می کنید.

عکس/ نمایش پیراهن های 32 تیم در جام جهانی 2018