«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اظهار داشت که روسیه تصمیم کی یف مبنی بر اعمال تحریم علیه اسپوتنیک و ریا نووستی در اوکراین را بی حرمتی می داند.

زاخارووا گفت: ما از تصمیم مقامات دولتی اوکراین که خبرگزاری های بین المللی اسپوتنیک و ریانووستی را در اوکراین تحریم کرده اند، ناراضی هستیم. این اقدام را یک سانسور سیاسی می دانیم.

گفتنی است که امروز اوکراین به مدت سه سال خبرگزاری ریانووستی و اسپوتنیک را در فهرست تحریم های خود قرار داده است و دارایی ها و وب سایت این خبرگزاری در اوکراین مسدود خواهد شد.

هفته گذشته نیروهای امنیتی اوکراین «کریل ویشینسکی» مدیر ریا نووستی در اوکراین را  به اتهام حمایت از جمهوری های خود خوانده دونباس و خیانت به دولت بازداشت کردند و به بازرسی دفتر ریا نووستی پرداختند.