در تصاویر زیر جلوه‌ های زیبایی از ماه میهمانی خدا در کشورهای مختلف جهان را می‌بینید.

 

ماه رمضان در هند

ماه رمضان در مصر