بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اظهارات وزیر امور خارجه مراکش در مصاحبه با فاکس نیوز آمریکا، ضمن رد ادعاهای مطرح شده در این مصاحبه گفت: تلاش و اصرار مقامات مراکشی به تکرار ادعاهای کذب خود برای قطع روابط دیپلماتیک با ایران و مطرح کردن مکرر اتهامات بی پایه و اساس علیه کشورمان صرفا اقدامی برای خوشایند برخی طرف های ثالث از آن‌هاست.

وی افزود: وزیر امور خارجه مراکش خود به خوبی می‌داند اتهاماتی که به ناروا روا می دارد تماما نادرست، کذب و بر پایه موهومات و قصه‌نویسی‌های دیگرانی است که صرفا بر مبنای منافع نا مشروع خود دست به این گونه تحریکات می‌زنند و کاری با منافع واقعی مردم آن کشور ندارند. تکرار این اتهامات و اصرار بر آن‌ها نیز تلاشی بی ثمر و در نهایت به زیان کشورهای اسلامی است.