احمد صفری در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان کرمانشاه تاکید کرد: قطعا خواهان بی قانونی و بی عدالتی در توزیع اعتبارات و ظلم در حق شهرستان‌های دیگر نیستیم، اما کرمانشاه مرکز استان است و جمعیت آن نیمی از جمعیت استان را تشکیل می‌دهد و باید حداقل نیمی از اعتبارات سهم آن باشد.

وی به لحاظ کردن برخی شاخص ها در توزیع اعتبارات استانی اشاره کرد و افزود: راضی نیستم ریالی درحق هیچ شهرستانی ظلم شود، اما کدام شهرستان با معضل حاشیه نشینی و شهرک‌هایی مثل جعفر آباد و آقاجان و ملاحسینی رو بروست، ساماندهی اینها اعتبار می‌خواهد.

این نماینده مجلس با اشاره به درصدی که امسال از سهم همه استان‌ها کم شده است در عین حال به دلیل سهم ۵۱ درصدی کرمانشاه از عملکرد دولت تدبیر و امید در اختصاص بودجه به استان ها گلایه کرد.