در این گزارش که در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار گرفته است، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل از حزب الله لبنان خواست که فعالیت‌های نظامی‌اش را متوقف کرده و دیگر در داخل لبنان و یا در جای دیگر عملیات نظامی نداشته باشد.

به نوشته این گزارش، وجود قابلیت‌های نظامی قابل توجه حزب الله در خارج از کنترل دولت لبنان همچنان یکی از نگرانی‌های بزرگ است.

گوترش در ادامه این گزارش از این گروه خواست در هیچ یک از عملیات نظامی چه در داخل و در خارج از کشور طبق قطعنامه مصوب سال ۲۰۰۴ سازمان ملل حضور نداشته باشد.

او در ادامه از کشورهای منطقه که با حزب الله ارتباط دارند، خواست که این گروه را تشویق کنند که فعالیت‌های نظامی را کنار گذاشته و به یک حزب سیاسی غیرنظامی تبدیل شود.