القدس العربی چاپ لندن در مطلبی به قلم کامل صقر نوشت:برخی منابع سوری به این نکته اشاره دارند که از ‌مسکو خواسته شده است حضور نظامی ایران در سوریه را ‌مهار کند تا در مقابل با روسیه برای یافتن راه حل ‌صلح آمیز برای جنگ سوریه همکاری کنند. به نظر می ‌رسد تنها حضور نظامی در سوریه که مورد تایید بین ‌المللی و منطقه ای است، وجود نظامی روسیه است؛ ‌حضوری که منحصر به استقرار نیروهای روسی در دو ‌پایگاه حمیمیم و طرطوس می شود.‌

اما حزب الله بر این عقیده است که قصد باقی نگه داشتن ‌نیروهای خود در سوریه را ندارد و تنها دو امر برای ‌این حزب اهمیت دارد؛ نخست، آنکه نظام سوریه که هم ‌پیمان سیاسی آنهاست سقوط نکند و دوم اینکه مانع از ‌انتقال فعالیت های گروههای تروریستی به داخل لبنان ‌شوند؛ دو مساله ای که کاملا محقق شده است.‌

در مورد حضور نیروها و کارشناسان ایرانی در سوریه، ‌باید گفت این مساله از نظر دولت سوریه قانونی است ‌که با درخواست این دولت صورت گرفته است. این در ‌حالی است که حضور نیروهای ترکیه و آمریکا خلاف ‌قانون نظام سوریه است، اما کارشناسان سوری معتقدند ‌اگر روسیه از آنکارا و واشنگتن بخواهد نیروهای خود ‌را از سوریه خارج کنند، قطعا آنها پاسخ می دهند: پس ‌نیروهای ایران چطور؟