دو تصویر صمیمانه از دیدار روحانی با رهبر انقلاب
 
دو تصویر صمیمانه از دیدار روحانی با رهبر انقلاب