این عکس خاص و ویژه از دیدار رهبری با مسئولان نظام را حتما ببینید