غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، آخرین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری را تشریح کرد و با رد ادعا‌ی مطرح‌شده از سوی وکیل او در فضای مجازی مبنی‌بر اینکه مشخص نیست درخواست تجدیدنظر درباره پرونده «محمدعلی طاهری» کجاست؟ این حرف را بی‌ربط خواند و تأکید کرد که او از رأی صادره تجدیدنظر‌خواهی کرده و پرونده به شعبه تجدیدنظر ارجاع شده است.

این مقام قضائی در ادامه بیان کرد: تأکید شده است که با وجود کثرت پرونده‌های تجدیدنظر، وقت طولانی ندهند و در فرصت مناسب به تجدیدنظرخواهی این فرد در شعبه‌ای که پرونده ارجاع شده، رسیدگی شود.