قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در بازارهای جهانی نفت در معاملات روز گذشته از مرز ۷۳ دلار گذشت.

هر بشکه نفت سنگین ایران روز گذشته با قیمت ۷۳ دلار و ۳ سنت معامله شد، این درحالی است که از سه روز قبل این رقم در مرز ۷۳ دلار بود. هجدهم ماه می ۲۰۱۸ هر بشکه نفت سنگین ایران به قیمت ۷۲ دلار و ۹۹ سنت معامله شده بود.

همچنین یک بار در تاریخ ۱۷ می ۲۰۱۸ قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران به ۷۴ دلار و ۳۷ سنت رسید که این رقم بیشترین مقدار در قیمت فروش نفت سنگین ایران در سه سال اخیر بود.