علی مطهری که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت،‌ در پاسخ به تذکر مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس، بیان کرد: بهتر بود کمیسیون امنیت ملی در رابطه با لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم گزارشی تهیه می‌کرد و اگر نظر کمیسیون منفی نیز بود گزارش رد می‌داد اما سخنگوی کمیسیون نیز می‌تواند تهیه نشدن گزارش را نیز در جلسه علنی گزارش کند و مشکل آیین‌نامه‌ای ندارد و می‌تواند بگوید که ما در کمیسیون به جایی رسیده‌ایم که بگوییم گزارشی تهیه نشده است، خلاف آیین‌نامه اقدامی انجام نشده است.

به گزارش ایسنا، مصطفی کواکبیان که در تذکری با استناد به ماده ۷۹ در پایان جلسه علنی امروز در رابطه با لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم، بیان کرد: در صحن علنی کمیسیون این لایحه مطرح نشد و هیات رییسه شخصا تصمیم گرفتند ما جوابی تهیه نمی‌کنیم، هم می‌خواستند با دولتمردان هماهنگ باشند و هم اعتقادات خود را زیر پا نگذارند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه گفت: بنده به رییس مجلس اعتراض دارم، چرا زمانی که کمیسیون گزارشی تهیه نکرده است سخنگوی کمیسیون باید بیاید و بگوید گزارشی تهیه نشده است. خود رییس می‌تواند بگوید که گزارشی داده نشده است، آقای سخنگو نباید جانبداری کند. ایشان می‌گویند این لایحه استعماری است. از کی پیوستن به کنواسیون‌های بین‌المللی استعماری تلقی می‌شود؟ ایشان موضع‌گیری داشت و موضع‌گیری ایشان بیانگر موضع‌گیری تمام اعضای کمیسیون است. رییس مجلس نباید به ایشان اجازه صحبت کردن می‌دادند.

وی در ادامه گفت: زمانی که دو نفر در مخالفت و موافقت با این لایحه صحبت کردند نیز تخلفی دیگر انجام شد. یکی از افراد که معلوم نبود که مخالف است یا موافق است. دادن فرصت دو هفته‌ای برای بررسی این لایحه خلاف آیین‌نامه است، کمیسیون باید همین هفته جلسه بگذارد و این لایحه را بررسی کند.

به گزارش ایسنا، سیدحسین نقوی حسینی در تذکری بیان کرد: موضوع لایحه در صحن علنی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح شد و صورت جلسه جلسات نیز موجود است. دوستان تذکرات و اخطارهای قانون اساسی دادند و لایحه از دستور کار کمیسیون خارج شد. بنده نیز همین را گزارش دادم و نظرات خود را مطرح نکردم. بنده بیان کردم که این لایحه در دستور کمیسیون قرار گرفت و در کمیسیون، اخطار و تذکر داده شد و از دستور خارج شد. در هیات رییسه نیز اینگونه تصمیم‌گیری شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه گفت: آنگونه که ادعا شد که در صحن کمیسیون این موضوع مطرح نشده است، درست نیست و صورت جلسات کمیسیون موجود است.

به گزارش ایسنا، مطهری که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر وی، بیان کرد: این ابهام تقصیر شما بود چرا که در ابتدای بحث لایحه را استعماری خواندید و این یک نظر شخصی بود ولی در کل کاری خلاف آیین‌نامه انجام نشد.