صبح امروز لایحه نرخ کرایه اتوبوس در پی اعتراض فرمانداری به نرخ آن، مجددا روی میز بررسی اعضای شورای شهر قرار گرفت و محمد علیخانی به عنوان رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر گفت: یکی از ایرادات هیات تطبیق فرمانداری تهران به نرخ کرایه اتوبوس این است که بیشتر از نرخ ۱۲.۵ درصد تورم، نرخ افزایش پیدا کرده است که در بررسی‌ها دیدیم که تنها در یکی از خطوط کرایه به ۶۰۰ تومان افزایش یافته بود که این مسئله سبب شده بود که میانگین افزایش نرخ کرایه اتوبوس به بیش از ۱۲.۵ درصد افزایش یابد که بر همین اساس ۵۰ تومان نرخ خط مذکور را کاهش دادیم و کرایه آن خط را در کمیسیون ۵۵۰ تومان تعیین کردیم تا این ایراد رفع شود.

وی افزود: ایراد دیگر فرمانداری در مورد ساعت کار خطوط شبانه بود؛ چرا که ما در لایحه عنوان کردیم که از ساعت ۲۲ تا ۶ صبح که ساعت کار در شب است نرخ کرایه‌ها ۵۰ درصد افزایش یابد؛ اما فرمانداری به این موضوع اعتراض کرده بود  که باید بگویم این بند کاملا مطابق با قانون کار است و ما مطابق با مفاد قانون کار نرخ ساعت کار شبانه را تعیین کردیم.

به گزارش ایسنا، علی اعطا نیز در واکنش به اعتراض فرمانداری تهران گفت: طبق قانون، هیات تطبیق فرمانداری در صورتی می‌تواند به مصوبات شورا ایراد وارد کند که در مغایرت با قوانین و خارج از حدود و اختیارات شورا باشد که اساسا این اعتراض فرمانداری به نرخ کرایه اتوبوس در این چارچوب نمی‌گنجد و شورا باید بر این مصوبه پافشاری کند.

محسن هاشمی نیز افزود: اگر در مورد نرخ خدمات در شهر پافشاری کنیم، موضوع به هیات حل اختلاف فرستاده می‌شود و تا مجددا بررسی کنند زمان بر است و این در حالیست که راننده‌ها منتظر هستند و بلاتکلیف مانده‌اند و این ضعف شورا تلقی می‌شود و باید مردم را از بلاتکلیفی در بیاوریم.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران در نهایت با ۱۷ رأی موافق نظر کمیسیون حمل و نقل را در مورد اصلاح لایحه نرخ کرایه اتوبوس پذیرفتند.