یک زورگیر در برزیل در روز روشن اقدام به سرقت از زنان در خیابان می‌کند.

این زورگیر بدون آنکه از خودرویش پیاده شود سلاح خود را به طرف زنان می‌گیرد و آنها را تهدید به شلیک می‌کند به همین دلیل زنان با پای خودشان می‌روند و لوازم خود را به وی تحویل می‌دهند.