سید عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق گفت: جریان حکمت ملی خواهان تشکیل ائتلافی است که تمام اقشار عراق را در نظر داشته باشد و بر اساس تصمیم‌گیری مستقل و آزادانه ملی شکل بگیرد.

 

بر اساس گزارش دفتر رسانه ای جریان حکمت ملی عراق، وی تأکید کرد: همگان را به تشکیل دولت تکنوکرات و متخصص دعوت می‌کنیم. خواهان دولتی خدمت‌رسان هستیم که به بازسازی عراق بپردازد، نه دولتی که کشور را در بحران قرار دهد، و نه دولت زد و بندها و رابطه‌ها.

 

حکیم با بیان این که هر کاندیدایی هر موضعی که داشته باشد، جریان حکمت ملی خط قرمزی به دور هیچ یک از افراد نمی‌کشد، تصریح کرد: از هیچ تلاشی برای در هم شکستن دولتی که شرایط پیروزی در آن فراهم نیست، فروگذار نمی‌کنیم.