مقامات بیمارستان الاستشار در رام الله و همچنین صائب عریقات از مقامات تشکیلات خودگردان فلسطینی نسبت به اوضاع جسمانی محمود عباس ابراز امیدواری کردند. با این وجود دستور پزشکان درباره تحت نظر بودن وی در بیمارستان برخی نگرانیها را در این زمینه برانگیخته است.

به گزارش شبکه تی آر تی ترکیه، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین که روز یک شنبه به دلیل عارضه ریوی و برونشیت در بیمارستان بستری شده بود باید حداقل یک شب دیگر نیز به دستور پزشکان تحت نظر باقی بماند. 

تی آر تی نوشت؛ یک مقام تشکیلات خودگردان درباره وضعیت بهبودی محمود عباس، 82 ساله، اطلاعات کلی ارائه داد و از بیان جزئیات خودداری کرد؛ این مساله نگرانیها را درباره وضعیت سلامتی رئیس تشکیلات خودگردان افزایش داده است. 

این شبکه ترکیه‌ای افزود؛ عباس طی یک هفته سه بار به بیمارستان آورده شده است. سه شنبه گذشته به دلیل جراحی از ناحیه گوش به بیمارستان مراجعه کرده بود و پس از آن در روزهای شنبه و یک شنبه نیز دوبار دیگر در بیمارستان بستری شده است.

صائب عریقات مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان در این زمینه گفت؛ من روز دوشنبه یک ساعت در کنار محمود عباس بودم. رئیس در وضعیت خوبی است و در حال بهبود است. 

وی همچنین گفت که امیدوارم عباس طی دو روز آینده از بیمارستان مرخص شود. 

با این حال شبکه تی آر تی در گزارش خود آورده است گزارشهای دیگر از مقامات بیمارستان و اطلاع رسانی کم در این زمینه، اخبار مربوط به وضعیت سلامتی محمود عباس را چالش برانگیز کرده است.