رهبران سیاسی دو حزب  اتحاد و  پنج ستاره  ساعتی پیش در دیدار با سرجو ماتارلا رئیس جمهوری ایتالیا نام کونته را به عنوان نخست وزیر دولت ائتلافی جدید این کشور معرفی کردند. 

نخست وزیر جدید ایتالیا معرفی شد

&#۳۹;لوئیجی دی مایو رهبر سیاسی جنبش ۵ ستاره پس از دیدار با ماتارلا گفت:کونته نخست وزیر یک دولت سیاسی خواهد بود و ما به این انتخاب افتخار می کنیم او ایتالیایی ها را آزار نخواهد داد. امروز در مقابل یک لحظه تاریخی قرار داریم ما فردی را که می تواند قرارداد دولتی را به جلو ببرد معرفی کردیم. یقینا هدف ما بهبود زندگی ایتالیایی ها است. 
متئو سالوینی رهبر سیاسی حزب اتحاد نیز پس از دیدار با رئیس جمهوری ایتالیا گفت: ما سرنوشت کشور را به دست رئیس جمهوری دادیم. دولتی که تشکیل خواهد شد یک دولت مطیع خواهد بود هیچ کسی نباید از سیاست های اقتصادی ما نگران باشد. 
کونته ۵۴ ساله وکیل و استاد دانشگاه در رشته حقوق خصوصی است که جنبش ۵ ستاره و حزب اتحاد به عنوان نخست وزیر دولت آینده ایتالیا معرفی کرده اند. 
وی که سابقه سیاسی ندارد از سال 2013 عضو شورای ریاست عدالت اداری است.
رهبران سیاسی دو حزب برنده انتخابات روز ۴ مارس گذشته (۱۳ اسفند)، پس از گذشت ۸۰ روز از انتخابات پارلمانی، سرانجام بعد از بحث و رایزنی های مختلف برای خروج از بن بست سیاسی، با تدوین یک قرارداد دولتی به توافق رسیده و امروز نام نخست وزیر پیشنهادی خود را به رئیس جمهوری معرفی کردند. 
بر اساس این گزارش ، روز گذشته برونو لمایر  وزیر اقتصاد فرانسه نیز هشدار داد : در صورت روی کار آمدن یک دولت پوپولیستی در ایتالیا و ضربه خوردن به تعهدات این کشور در زمینه بدهی های دولتی و کسری بودجه، ثبات مالی منطقه یورو متزلزل خواهد شد.
رهبر حزب اتحاد در واکنش به این اظهارات افزود : دخالت در امور کشورهای دیگر غیر قابل قبول است. اگر از ما بخواهند همچون دولت های قبلی عمل کنیم، درست بالعکس آنها عمل خواهیم کرد. وزیران فرانسوی نیز بهتر است به مسائل کشورشان پرداخته و رسیدگی به امور ایتالیا را به دولت منتخب این کشور بسپارند. 
رهبر سیاسی جنبش پنج ستاره نیز با لحنی تعدیل شده گفت : انتقاد حق طبیعی شماست ولی ابتدا اجازه دهید دولت رم شروع به کار کند، بعد آن را مورد انتقاد قرار دهید.
در انتخابات روز ۴ مارس گذشته حزب اتحاد موفق به کسب تنها ۱۷ درصد از آرا، در قالب ائتلاف راست گرایان میانه شده بود. ائتلاف راست گرایان میانه شامل حزب  فورتسا ایتالیا  متعلق به سیلویو برلوسکونی ، حزب اتحاد و حزب برادران ایتالیا مجموعا ۳۷ درصد آرا را بدست آورده بود. در حالی که میان احزاب، جنبش پنج ستاره به رهبری لوئیجی دی مایو با کسب ۳۲.۵ درصد آرا برای مجلس نمایندگان و ۳۲.۱ درصد برای سنا، بیشترین آراء را به خود اختصاص داد. 
ائتلاف راست میانه به ریاست متئو سالوینی در انتخابات 36.96 درصد آرا برای مجلس نمایندگان و 37.48 درصد برای سنا بدست آورد و ائتلاف چپگرای میانه به ریاست متئو رنتزی 23.03 درصد آراء برای مجلس نمایندگان و 23.10 درصد در سنا را کسب کرد و در نهایت هیچ یک از احزاب و ائتلاف های سیاسی به حد نصاب لازم برای تشکیل دولت نشد.