مراسم شب هفتم ارتحال مرحوم آیت الله سید مهدی طباطبایی رضوان الله علیه 

چهارشنبه دوم خردادماه، از ساعت ۱۷:۳۰  الی  ۱۹ در حسینیه صنف لباس فروشان ( سعدی جنوبی)

 برگزار خواهد شد.