ارتش سوریه اعلام کرد که دو غوطه شرقی و غربی دمشق به طور کامل از چنگ داعش خارج شد.