نفیو که عضو هیات آمریکا در مذاکرات برجام با ایران بوده است، افزود: کشورهای هم پیمان واشنگتن و دیگر شریکان پیشین مذاکرات، به درخواست های مطرح شده پمپئو به صورت شرایط مذاکره نگاه نمی کنند.

وی ادامه داد: پمپئو در سخنرانی امروز خود درباره سیاست های جدید واشنگتن علیه ایران که در بنیاد هریتیج در واشنگتن اعلام کرد، کار دشوار جذب شریکان و متحدان آمریکا را به از سرگیری تحریم های علیه ایران به امری غیرممکن تبدیل کرده است.

پمپئو در این سخنرانی، خواستار محدود شدن نفوذ منطقه ای و متوقف شدن برنامه دفاعی موشکی ایران و حمایت ادعایی تهران از تروریسم شده است.