عصر امروز زلزله ۳ ریشتری، ازگله واقع در استان کرمانشاه را لرزاند.

این زلزله از نوع بزرگی MN و در موقعیت مرکز زلزله ۳۴.۹۳ شمالی، ۴۵.۷۹ شرقی و عمق ۱۰ کیلومتری رخ داده است.