غلامرضا قبله ای مدیر روابط عمومی سازمان امور مالیاتی به انتشار خبری مبنی بر وجود مدیر دوتابعیتی در این سازمان از سوی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: مشخص نیست اعلام چنین خبری بر چه مبنایی و بر اساس چه مستندهایی مطرح و انتشار عمومی یافته است.

وی ابراز امیدواری کرد پیش از اعلام چنین اخباری که باعث تشویش اذهان عمومی می شود، بررسی‎های کارشناسی اولیه انجام گرفته و سپس براساس اطلاعات متقن و صحیح، نسبت به خبررسانی چنین موضوع هایی اقدام شود.

مدیرکل روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: با توجه به ادعای وجود مدیر دوتابعیتی در این سازمان، خواستار اعلام فوری اسم و مشخصات این مدیر دوتابعیتی در جراید کشور هستیم.

قبله ای تاکید کرد: در شرایطی که نظام مالیاتی کشور در آستانه خوداظهاری صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی است و در این مقطع نیازمند همراهی هستیم، مشخص نیست انتشار اینگونه اخبار با چه اهداف و نیاتی صورت می گیرد و چه مسایلی در پشت پرده این اقدام ها وجود دارد.