سیاستمدار دانمارکی ماه رمضان را برای همه خطرناک توصیف کرد.

بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، «اینگر استویبرگ» وزیر مهاجرت و همگرایی دانمارک  که به دلیل دیدگاه‌های ضد مهاجراتی اش شهرت دارد،  امروز دوشنبه گفت: «من می‌خواهم از همه مسلمانان بخواهیم که کار را در ماه رمضان  ترک کنند تا به این وسیله  پیامدهای منفی به بخش‌های دیگر جامعه دانمارک نرسد.» وی  این عمل (روزه گرفتن) را خطرناک توصیف کرد.

استویبرگ از اعضای حزب لیبرال با گرایش‌های راست میانه افزود: «من تعجب می‌کنم که یک دستور مذهبی ۱۴۰۰ ساله با جامعه و بازار کار امروز در دانمارک سازگاری داشته باشد.»

وی همچنین گفته که نگران است که روزه‌گرفتن بر سلامت و کارایی افراد، مثلا رانندگان اتوبوس تاثیر بگذارد و به همین دلیل گفته است که چنین وضعیتی می‌تواند برای همه خطرناک باشد.

نام این سیاستمدار دانمارکی سال گذشته هم به دلیل انتشار عکسی از خود که با چهره‌ای خندان  در شبکه اجتماعی فیس‌بوک  پنجاهمین اقدام در راستای سخت کردن قوانین مهاجران را جشن گرفته بود، مطرح شده بود.

در ۱۵ سال گذشته همواره تدابیر مربوط به مهاجرت در دانمارک دشوار شده است و قوانین تاکید دارد که پناهجویان باید فرهنگ و زبان دانمارک را یاد بگیرند تا بتوانند با بازار کار هماهنگ باشند.