کمال دهقانی با بیان اینکه در این بازدید معاونان سازمان انرژی اتمی، اعضای کمیسیون امنیت ملی را همراهی می کردند، گفت: هیئتی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با ریاست آقای بروجردی صبح امروز از سایت هسته‌ای تهران بازدید کرد که قدیمی‌ترین سایت در کشور است.

به گفته وی کاربرد این سایت بیشتر در زمینه های پرتو درمانی و تامین کننده مواد اولیه بسیاری از رادیوداروها و داروهای ضد سرطان است.

دهقانی با بیان اینکه در این دیدار اعضای کمیسیون با بخشی از تاثیر فناوری هسته ای بر علوم پزشکی و پزشکی هسته‌ای آشنا شد، اظهار کرد: با توجه به فعالیت این سایت در جهت تولید رادیو داروها و داروهای مبارزه با سرطان تقاضای زیادی در داخل کشور و خارج از کشور وجود دارد. این سایت تامین کننده مواد اولیه مورد نیاز این داروهاست و ارتباطی با خارج از کشور ندارد لذا برجام تاثیری بر عملکرد این سایت نداشته است.