ریانووستی گزارش داد، والری سمریکوف،‌ معاون دبیرکل سازمان امنیت و همکاری اروپا در مراسم افتتاحیه مانورها گفت: وضعیت نظامی-سیاسی در جهان و در حوزه مسئولیت سازمان امنیت و همکاری اروپا از نظر سران دولت‌های ما عامل ایجاد استرس است. در این رابطه، در دو سال گذشته شورای امنیت جمعی برای تقویت ظرفیت سیستم امنیتی جمعی برای مقابله با چالش ها و تهدیدات کشورهای ما، تصمیمات متعددی گرفته است.

او تاکید کرد، یکی از اجزای این کار "حفظ آمادگی رزمی عالی واحدهای ویژه سازمان‌های اجرای قانون و خدمات ویژه برای اجرای وظایف است". محور این تمرین سه روزه "برنامه‌ریزی و اجرای عملیات‌های ویژه برای نابودی نهادهای مسلح غیر قانونی" است.

آلبرت متکریموف، معاون رئیس گارد ملی قزاقستان تاکید کرد مرحله فعال مانورهای برای ۲۲ مه برنامه‌ریزی شده است. همانطور که قبلا گزارش شده است، گروه فرماندهی که شامل واحدهای ذهنی، وزارت کشور، گارد ملی قزاقستان، وزارت امور داخلی قرقیزستان، تاجیکستان و رهبری پلیس ارمنستان است، شرکت خواهند کرد.

این مانور در تمام مراحل عملیات ویژه از کشف یک تشکیلات مسلح غیرقانونی تا خنثی‌سازی کامل یک تروریست فرضی را داراست. طبق گزارش‌ها این رویداد شامل بیش از ۷۰ نوع تجهیزات، ۵ هواپیما و سلاح‌های توپخانه است. برای شناسایی هم به طور فعال از هواپیماهای بدون سرنشین استفاده می‌شود.