اصغر جهانگیر یکشنبه شب در حاشیه سی و یکمین جشن گلریزان در جمع خبرنگاران با رد خبر عکسبرداری از بقایی در بیمارستان اظهار داشت: حمید بقایی هم اکنون در زندان اوین است.

رئیس سازمان زندان ها با بیان اینکه کار خوبی رییس سازمان زندان ها در ٣٠ سال پیش با کمک از طریق مردم و جمع آوری پول برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد صورت گرفت و ستاد دیه به دنبال آن تشکیل شد، اظهارداشت: ٢ درصد از زندانیان جرایم غیرعمد یعنی٣٦٠ نفر از ١٨ هزار زندانی غیرعمد، زن هستند که ٢٣٠٠ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان غیرعمد نیاز است.

وی با بیان اینکه امروز درد زندانی درد همه جامعه است، ادامه داد: در کنار فعالیت ستاد دیه با کمک مردم و رسانه ها قدم بزرگی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد باید برداریم.

معاون قوه قضاییه با بیان اینکه استان فارس با ٢٥٠٠ زندانی غیرعمد بیشترین تعداد زندانیان جرایم غیرعمد را داراست، اظهارداشت: ٣٠٠٠ زندانی مهریه در کشور داریم که با فرهنگ سازی از مهریه سنگین باید جلوگیری شود؛ برای آزادی این زندانیان ٥٠٠ میلیارد تومان نیاز است.

وی اضافه کرد: ٧٠٠ نفر بابت چک در زندان هستند و برای آزادی همه زندانیان جرایم غیرعمد ٢٣٠٠ میلیارد تومان باید پرداخت.