در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی ماده ۶۲ این قانون به این شرح به تصویب رسید: رئیس کل بانک مرکزی موظف است هیاتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می‌کند تشکیل دهد. کسانی که مورد تأیید رئیس کل بانک مرکزی قرار می‌گیرند و با حکم وی به عضویت‌های هیات‌های موضوع این تبصره درمی آیند به عنوان نماینده رئیس کل محسوب می‌شوند.

این هیات موظف است دلایل و مستندات بانک‌ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر نماید. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیئت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیات انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند هر یک از اعضای هیات مذکور را عزل کند.

از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه ۱۶۰ نماینده با رأی موافق، ۷۰ نماینده با رأی مخالف و ۳ نماینده با رأی ممتنع با مصوبه فوق موافقت کردند.