پیکان کروک در ایران/عکس

یک شهروند خوش ذوق نهاوندی (استان همدان) خودروی پیکان خود را تبدیل به خودروی کروک کرده است.