بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح جلسه امروز شورای مرکزی فراکسیون امید گفت: در این جلسه مباحث مختلفی از جمله نحوه ورود به انتخابات هیئت رئیسه بررسی شد. آقای حسین‌زاده به عنوان مسئول کمیته رسیدگی کننده به این موضوع گزارش مفصلی ارائه کرد و اعضا نیز نظرات خود را بیان کردند.

وی با تاکید بر اینکه نظر نهایی فراکسیون امید درباره نحوه ورود به انتخابات هیئت رئیسه در مجمع عمومی گرفته می شود، اظهار کرد: قرار است سه شنبه هفته آتی جلسه مجمع عمومی فراکسیون امید برای نقد عملکرد مجلس و هیئت رئیسه و طرح نظرات اعضا تشکیل شود.

پارسایی یادآور شد که تصمیم نهایی فراکسیون امید در جلسه مجمع عمومی که یکی دو روز قبل از زمان برگزاری انتخابات هیئت رئیسه تشکیل می شود، گرفته و اعلام می‌شود.

سخنگوی فراکسیون امید در ادامه تاکید کرد: حضور یکی از نمایندگان زن و نمایندگانی از اقلیت های مذهبی در هیئت رئیسه مطالبه مردم و حق طبیعی است. به همین دلیل فراکسیون بر حضور یکی از نمایندگان زن و اهل تسنن و اقلیتهای مذهبی در ترکیب هیئت رئیسه جدید مجلس تاکید دارد.

پارسایی درباره احتمال اجماع با دو فراکسیون دیگر و دادن لیست مشترک در انتخابات هیئت رئیسه گفت: فراکسیون امید سال گذشته لیست مشترکی با دو فراکسیون دیگر داد اما با بدعهدی مواجه شد که خروجی آن کاهش اعضای فراکسیون امید در هیئت رئیسه بود. به همین دلیل دغدغه اکثر اعضای فراکسیون امید آن است که در اینباره دقت نظر بیشتری صورت گیرد تا شاهد تکرار بداخلاقی‌های سال گذشته نباشیم.

وی در عین حال گفت: البته بازهم همه گزینه ها روی میز است و ما هیچ تفاهمی را رد نمی کنیم کمااینکه سه عضو فراکسیون امید یعنی آقایان وکیلی، فتحی و حضرتی مسئول رایزنی با دو فراکسیون دیگر برای انتخابات هیئت رئیسه شدند. البته ما گزینه‌های دیگر یعنی دادن لیست مستقل را هم مدنظر داریم. همه چیز منوط به تصمیم گیری مجمع عمومی فراکسیون و ارائه گزارش افراد مامور برای رایزنی با سایر فراکسیونها می باشد.

احتمالا سومین دوره انتخابات هیئت رئیسه مجلس دهم یکشنبه ۶ خرداد برگزار می شود.