حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن با انتشار این مطلب در صفحه اینستاگرامش در ادامه نوشت:  همین رسانه‌ها حالا پیشاپیش این خط سیاسی را دنبال می کنند که اروپایی ها، چین و روسیه با آنکه چهار عضو دائم شورای امنیت هستند و بلوکهای اقتصادی قدرتمندی هم را تشکیل می‌دهند، حتی اگر هم اراده تداوم کار با ایران را داشته باشند، مسلوب الاراده و مقهور قدر قدرتی آمریکا هستند و کاری از آنها بر نمی‌آید.