عنوان قیمت زنده تغییر زمان
اونس طلا ۱۲۹۳.۱۴ ۰.۷۸ ۲/۲۹ ۰۲:۱۵
گرم طلا ۱۸ ۱۸۴۰۰۰ ۵۸۰.۰۰ ۲/۲۹ ۱۴:۰۵
گرم طلا ۲۴ ۲۴۵۳۳۰ ۷۷۰.۰۰ ۲/۲۹ ۱۴:۰۵
سکه بهار آزادی ۱۸۹۰۰۰۰ ۶۰۰۰.۰۰ ۲/۲۹ ۱۴:۰۶
سکه امامی ۱۹۵۸۵۰۰ -۲۵۰۰.۰۰ ۲/۲۹ ۱۴:۰۶
نیم سکه ۹۶۴۰۰۰ ۳۰۰۰.۰۰ ۲/۲۹ ۱۴:۰۶
ربع سکه ۵۵۵۰۰۰ ۱۰۰۰.۰۰ ۲/۲۹ ۱۴:۰۶
سکه گرمی ۳۵۵۰۰۰ ۵۰۰۰.۰۰ ۲/۲۹ ۱۴:۰۶