عکسی از دونالد ترامپ بعد از عیادت از همسرش در بیمارستان