به گزارش خبرگزاری رویترز؛ سنای آمریکا روز پنج شنبه جینا هاسپل را به عنوان رئیس سازمان سیا تایید کرد و به این ترتیب به یک فرایند پرتنش که موضوع آن، نقش هاسپل در استفاده از شکنجه غرق مصنوعی و دیگر فنون بی رحمانه در بازجویی ها از متهمین در آمریکا بود، پایان داد.

هاسپل که نخستین زن است که به ریاست سیا می رسد یک پلیس مخفی کهنه کار سیا است که هم اکنون به عنوان کفیل ریاست سیا کار می کند. وی ۶۱ سال دارد.

در حالی که رای گیری ادامه داشت سنا که ۱۰۰ عضو دارد با رای ۵۱ به ۴۳ وی را تایید کرد. جان مک کین سناتور آمریکایی از سنا خواسته بود به وی رای ندهند.