پپ گواردیولا، سرمربی منچسترسیتی، قراردادش را با این باشگاه تا سال ۲۰۲۱ تمدید کرد. 

گواردیولا که در سال ۲۰۱۶ به منچسترسیتی پیوست، تا سال ۲۰۱۹ با این باشگاه قرارداد داشت و اکنون با افزودن دو سال دیگر به قراردادش، تا سال ۲۰۲۱ در این باشگاه خواهد ماند.

گواردیولا